اخبار ویژه

میرحسین موسوی خامنه در مهرماه سال ۱۳۹۷ رفع حصر خواهد شد

خبرهای دقیق از رایزنی های مقامات ارشد نظام  نشان از رفع حصر از میرحسین موسوی خامنه در مهرماه سال جاری خبر می  دهد بگونه ای که گفته می شود این خبر  تحت عنوان عفو رهبری در راستای عقو متداول زندانیان خواهد بود.

سوال: چرا نظام تصمیم به چنین سیاستی گرفته است؟
پاسخ:

اگر به سنوات تصمیم گیری های کلان در گذشته نگاه نمایید وقتی  نظام  نیاز به رقع یک بحران دارد حضور یک تصمیم و آلترناتیو سیاسی قطعی است و بدون آنکه سیر تکاملی حقوقی و قانونی طی شود بکیاره مطرح خواهد شد و تقریبا کسی یارای مخالفت با آن را ندارد

چند مثال:

در موضوع هسته ای تقریبا هشت سال تمام هزینه ها و امکانات کشور گرفته شد تا انرژی هسته ای حق مسلم ما است اثبات شود و در این راستا هرکسی که علمی و غیر علمی مخالفت می کرد تحت عنوان جاسوس و ضد انقلاب بازداشت می شد و زندان می رفت و یا از کشور می گریخت.

اما پس از تحریم ها و فشار افتصادی کمر شکن به یکباره و یکشبه تصمیم به مذاکره و تعطیلی مراکز هسته ای بطور کامل شد و هیچ مجرای قانونی وحقوقی طی نشد.

در مثالی دیگر:
جاسوسان به نام آمریکایی به قول خود منابع قضایی مقا امیر حکیمی و.. در یک فر آیند مالی بدون هیچ توجیه قانونی آزاد شدند و درقبال آنها میلیونها دلار گرفته شد.

و همچنین در فرآیند آشتی مردم با انتخابات افرادی چون فرزند هاشمی مورد تایید قرار گرفتند

خوب چه اتفاقی در جریان است؟
نظام  در یک معدله پیچیده سیاسی گرفتار شده است
کشورهای منطقه به رهبری عربستان موضع بسیار سختی در قبال ایران اتخاذ کرده اند
وضعیت اقتصادی در رکود است
همپیمانهای ایران مانند روسیه به هیچ وجه قابل اطمینان نیستند
اعتراضات مردمی هرچند کوچک در بسیاری از شهر ها مشاهده می شود
و برجام  درحال از بین رفتن است

سیاستمداران نظام  میدانند باید قدرت چانه زنی خارجی خود را افزایش دهند و این مستلزم آرامش داخلی  و وحدت و یکپارچگی بیشتر درون نظام است

از طرفی چه بخواهیم و چه نخواهیم مهندس موسوی محبوبیتی بالا و طرفدارانی ییشمار دارد بگونه ای که روحانی از سبد ایشان رای آورد

پس رفع حصر چند نشان با یک تیر هست
مانند
آرامش بیشتر جامعه
اعتماد مردمی تر به دولت
جذب خیل عظیم گروه سبز
که همه موارد فوق افزایش قدرت چانه زنی نظام پس از برجام می باشد.

اما سوال مهم اینست که آیا مهندس موسوی می تواند با توجه به افول شدید اصلاح طلبان این نقش مهم را ایفاء کند؟

واحد سیاسی تحلیلی خبرگزاری ملی ایران

 

 

انتشار توسط 8 تم