اخبار ویژه

علی کریمی: دوست دارم کی روش چشم تو چشم بمن بگه بزدل

در مناظره ۹۰ ، علی کریمی از فساد گسترده فدراسیون فوتبال پرده برداشت
علی کریمی ، ساکت را به توپ بست.
او از گم شدن ۷۲ هزار دلار و میلیاردها پول که مشخص نیست به کجا و به حساب چه کسی رفته پرده برداشت و ساکت فقط شعار داد و فرافکنی می کرد. او از لخت کردن بازیکنان فوتبال در فرودگاه و مربی قاچاقچی ایرانی در نروژ و زمینهای تهاتری فدراسیون در شمال تا پسر خوانده کی روش صحیت کرد.

 

 

اوج کار علی کریمی در حالی اتفاق افتاد که کیروش در پیامکی علی کریمی رابزدل خواند و علی کریمی با تمی لوطی منش گفت
دوست دارم کی روش چشم تو چشم بمن بگه بزدل، ببینم جراتشو داره

انتشار توسط 8 تم