اخبار ویژه

محمدرضا زائری:آيا اينها كه به خيابان آمده‌اند همه عوامل استكبارند؟

محمدرضا زائری در کانال تلگرام خود نوشت: آيا اينها كه به خيابان آمده‌اند همه عوامل استكبارند؟
آقايان، صاحبان رسانه‌هاي رسمي و تريبون‌هاي عمومي، تو را به خدا سر عقل بياييد! يك كمي فكر كنيد! واقعا وقتي به جاي درک ناكامي‌ها و دردهاي مردم مي‌گوييد عوامل استكبار و نيروهاي صهيونيسم به خيابان‌ها آمده‌اند با خودتان فكر نمي‌كنيد معني اين حرف چيست؟ واقعا دشمن اين قدر نفوذ و تأثير و حضور و نيرو دارد؟ واقعا استكبار جهاني و صهيونيسم اين قدر در داخل كشور قدرتمند است؟ چرا عقل‌تان را به كار نمي‌اندازيد و براي درست كردن ابروي حوادث، چشمش را كور مي‌كنيد و خود را از چاله به چاه مي اندازيد؟ چرا نمي‌پذيريد كه اصل مشكل و زمينه معضلات خشم فرو خورده مردمي است كه سالها ناليده‌اند و صداي‌شان را نشنيده‌ايد و تحقيرشان كرده‌ايد!؟

مردم را ببينيد! دردشان را لمس كنيد! صدايشان را بشنويد! و البته آن وقت قطعا همين مردم حساب فتنه‌گران معدودي!! را كه از فرصت‌ها سوء استفاده كرده و آشوب‌ها را شعله‌ور ساخته‌‌اند جدا خواهند كرد.

انتشار توسط 8 تم