اخبار ویژه

اقدام به خودکشی دختری جوان در پل قویون ارومیه با حضور مردم به خیر گذشت

اقدام به خودکشی دختری جوان در پل قویون ارومیه با حضور مردم به خیر گذشت

انتشار توسط 8 تم