اخبار ویژه

تجاوز گروهی پنج پسر به دو دختر ۱۶ ساله و تهیه فیلم از آنها

چندی پیش دو دختر ۱۶ ساله با حضور در دادگاه کیفری استان تهران از آزار و اذیت پنج پسر نسبت به خود شکایت کردند.

یکی از آنها به نام سیما گفت: «امروز همراه نازنین برای تفریح به پارک سر کوچه رفته بودیم که سعید و شایان با یک دستگاه پژو ۲۰۶ به ما نزدیک شدند. از قبل آنها را می‌شناختم و چند بار با هم بیرون رفته بودیم. سعید هم به نازنین علاقه داشت. او پیشنهاد داد به خانه شان برویم تا نازنین را به مادرش معرفی کند. به این بهانه، ما را به باغی در همان حوالی کشاندند و ناگهان دست به چاقو شدند.

سعید با تهدید مرا مجبور به مصرف مشروب کرد سپس گفت اگر تسلیمش نشوم، دوستان دیگرش را هم خبر می‌کند. هرچه التماس کردم، به حرفم گوش نکرد و مرا مورد آزار و اذیت قرار داد. بعد چهار نفر دیگر از جمله شایان را هم خبر کرد. آنها هم به من تعرض کردند و از این کارشان فیلم گفتند. گفتند اگر به کسی حرفی بزنم، فیلم را پخش می‌کنند.»

نازنین نیز مورد تحقیق قضات قرار گرفت و گفت: «روز حادثه همراه سیما برای پیاده‌روی به پارک رفته بودیم که سعید و شایان با خودرو سراغمان آمدند. من به سیما گفتم سوار نشویم، چون هیچ کدام از آنها را نمی‌شناسیم، اما او گفت نگران نباش. سعید و شایان ما را به باغی در همان حوالی بردند و آنجا با تهدید چاقو مورد آزار و اذیت قرار دادند. هرچه خواهش کردیم به حرفمان گوش نکردند و حتی از کارشان فیلم هم گرفتند. من از سوی سه نفر مورد آزار و اذیت قرار گرفتم. آنها به زور ما را مجبور به خوردن مشروب و بعد از انجام نیت شیطانی‌شان، رهایمان کردند.»

با ثبت این شکایت، رئیس دادگاه دستور شناسایی و دستگیری هر پنج متهم را صادر کرد.

انتشار توسط 8 تم