اخبار ویژه

خانم زاغری امسال آزاد نمی شود

سخنگوی قوه قضاییه گفت: خانم زاغری ۵ سال حبس دارد و آنچه مسلم است بین رئیس قوه قضاییه و وزیر خارجه انگلیس ملاقاتی صورت نگرفته است.

به گزارش میزان؛ غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری امروز در پاسخ به خبرنگاری درباره انتقال یا مبادله زندانیهای انگلیسی نازنین زاغری و کمال فروغی سئوال گفت: هیاتی که از سوی انگلیس آمد، هیچ صحبتی با قوه قضاییه نداشتند و قوه قضاییه هم هیچ تصمیمی نگرفته است. از حیث قضایی، امر بر عهده ما است.

او گفت: اگر روزی قوانین و مقررات مانند آزادی مشروط شامل حال این زندانیان شود، بر اساس مواد قانون مجازات اسلامی، اگر کسانی بیش از ۱۰ سال حبس داشته باشند و نیمی از حبس را گذرانده باشند و دارای شرایط خاصی باشند می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی زندانیان که کمتر از ۱۰ سال حکم دارند، با شرایط پیش بینی شده در قانون با گذراندن یک سوم از حکم خود، می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند. این دو زندانی هم مانند سایر زندانیان در صورتی که واجد شرایط تخفیف باشند، از تخفیف قانون استفاده می کنند.

او گفت: خانم زاغری ۵ سال حبس دارد و آنچه مسلم است بین رئیس قوه قضاییه و وزیر خارجه انگلیس ملاقاتی صورت نگرفته است.

انتشار توسط 8 تم