اخبار ویژه

زمزمه آزادی زندانیان امریکائی

مدیرکل زندانهای استان تهران اعلام کرد که پیشنهاد عفو و آزادی زندانیان خارجی که بیش از ۱۰ سال در زندان اوین بوده اند در اختیار مقامات مربوطه قرار گرفته است. شمار این زندانیان ۱۴۰ نفر اعلام شد و تاکید شد که بیشتر آنها مجرمین مواد مخدر و افغان هستند. او در یک کنفرانس خبری این مطلب را عنوان کرد و خبرنگاران یادشان رفت سئوال کنند که چه تعداد زندانی امریکائی در زندانها هستند و آیا این تصمیم شامل حال آنها نیز می شود یا خیر؟ این درحالی است که شواهد نشان میدهد که اتفاقا مهم ترین نکته دراین خبر و اعلام آن، همانا پیام به امریکا برای مبادله و آزادی زندانیان ایرانی و امریکائی در دو کشور و کاهش تنش های موجود میان امریکا و ایران است

انتشار توسط 8 تم