اخبار ویژه

حضور دختر رییس جمهور در مراسم تنفید دوازدهم (نفر دوم از سمت چپ)

 

 

عباس جدیدی مهمان مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری دوازدهم

انتشار توسط 8 تم