اخبار ویژه

کره شمالی فرصت فکر کردن و واکنش نخواهد داشت

فرمانده نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد این کشور و متحدانش آماده وارد کردن ضربه ای سریع و قوی به کره شمالی هستند.

وی افزود: آمریکا دیپلماسی را به عنوان اصلی اساسی در نظر دارد اما این بدان معنا نیست که از زور علیه کره شمالی که تهدید مستقیمی برای ثبات منطقه و جهان است استفاده نمی کنیم.

ژنرال اوشنسی گفت: در صورتی که رئیس جمهور آمریکا دستور بدهد ضربه ما بسیار سریع و قوی خواهد بود و به کره شمالی فرصت فکر کردن و واکنش نخواهد داد زیرا این حملات علیه اهداف متعددی صورت خواهد گرفت.

آمریکا: وقت گفتگو تمام شده است
نشست شورای امنیت فایده‌ای ندارد

نماینده آمریکا در سازمان ملل می‌گوید، در ارتباط با آزمایش موشکی کره شمالی خواستار نشست اضطراری شورای امنیت نخواهد شد زیرا چنین نشستی پیامد قابل توجهی نخواهد داشت.

 

انتشار توسط 8 تم