اخبار ویژه

خروج سالانه بین ۱۵۰ هزار تا ۱۸۰ هزار متخصص تحصیل کرده، ایران به گفته صندوق بین المللی پول در صدر کشورهای جهان در فرار مغزها قرار دارد

آنگونه که وزیر سابق علوم رضا فرجی دانا چهار سال پیش گفته بود این مهاجرت، سالانه ایران را متحمل ۱۵۰ میلیارد دلار خسارت می کند. اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش‌بنیان در سال ۱۳۹۴ میزان این خسارت را معادل بیش از ۶۰ میلیارد دلار برآورد کرده بود که خود برابر با ۱۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران است.

بر اساس تحقیقی که روزنامه شرق در سال ۱۳۹۱ انجام داده بود، ۶۲ درصد از ایرانی هایی که طی ۱۴ سال پیش از آن، مقام های اول تا سوم را در المپیادها به چنگ آورده بودند، خارج از ایران زندگی می کردند و از میان ۱۲۵ نفری که طی سه سال پیش از انتشار گزارش در المپیادهای جهانی درخشیده بودند، ۹۰ نفرشان ترک وطن کرده بودند.

با چنین آمار و ارقامی، می توان ایران را قهرمان المپیاد فرار مغزها نامید و مریم میرزاخانی را نماد پدیده ای با عنوان مهاجرت استعدادها.

انتشار توسط 8 تم