اخبار ویژه

چگونه شکوائیه در رابطه با شکستن یا کندن دندان تنظیم نماییم؟

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان……………..

 

باسلام

 

احتراما به استحضار می رساند که اینجانب ……………….فرزند………….ساکن………….. از خانم/اقای

……………….فرزند…………..ساکن……………..شاکی هستم.زیرا نامبرده دردرگیری دو عدد دندان پیش

اینجانب را شکسته یا پریده است . در ضمن گواهی پزشکی قانونی و شهود دارم. لذا از دادستان محترم

تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده ۴۱۲ قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام ونام خانوادگی

امضا……….تاریخ……..

 

 

 

ادرس شاکی:……………………………………..

 

ادرس مشتکی عنه:……………………………..

سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی
تهیه وتنظیم: دکتر حشمدار

انتشار توسط 8 تم