اخبار ویژه

اگر کسی به منزل شما دستبرد زد چگونه دادخواست تنظیم کنیم

 

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………..

 

با سلام

 

احتراما به استحضار می رساندکه اینجانب………………فرزند…………….ساکن……………..از خانم/

اقای……………….فرزند……………ساکن…………….شاکی هستم زیرا نامبرده با توجه به دارابودن کلیه

شرایط موجود در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی وارد خانه اینجانب شده و مقداریک کیلو گرم طلاجات

و مقداری زیادی از اثاثه زندگی ام را سرقت برده است .لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات

کیفری متهم موصوف راطبق ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی را دارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضا………….تاریخ……….

 

 

ادرس شاکی:………………………………………..

 

ادرس مشتکی عنه:………………………………….

انتشار توسط 8 تم