اخبار ویژه

مبلغ چک های برگشتی به ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید

بانک مرکزی در همین ارتباط اعلام کرد که در سال ۱۳۹۵ تا پایان اسفند ماه در کل کشور بالغ بر ۱۰ میلیون چک برگشت خورد که رقم آن در بالا آورده شد. مبلغ چک های برگشتی سال ۹۵ بالغ بر۱۶.۳ درصد بیش از سال پیش از آن بود. در بین استان‌های کشور، تهران بالاترین چک‌های برگشتی را با بیش از ۴۸۷ هزار فقره و۷۳۰۰ میلیارد تومان داشت. بعد از تهران نوبت به اصفهان با ۱۵۰ هزار فقره و مبلغ حدود ۷۵۶ میلیارد تومان و سپس خراسان رضوی با ۱۱۸ هزار فقره و ۸۱۴ میلیارد تومان چک برگشتی رسید.

انتشار توسط 8 تم