اخبار ویژه

شکوائیه علیه فردی که بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را سردار نیروی انتظامی معرفی نموده است .

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ………..

 

با سلام

 

احتراما به استحضار می رساند که اینجانب ………………..فرزند ………….ساکن…………..ازخانم/اقای

…………………فرزند……………ساکن………..شاکی هستم .زیرا نامبرده بدون سمت رسمی یا اذن از

طرف دولت خود را سردار نیروی انتظامی معرفی کرده و در این رابطه شهود دارم  که حاضرم به دادگاه

معرفی نمائیم. لذا ازدادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق بند ب ماده

۵۵۵ قانون مجازات اسلامی را خواستارم .

 

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضا………تاریخ………..

 

 

 

ادرس شاکی :………………………………….

 

ادرس مشتکی عنه:………………………………..

انتشار توسط 8 تم