اخبار ویژه

نفر سوم لیست خبرگان رهبری معمای ریاست جمهوری ۹۶

نفر سوم لیست خبرگان معمای ریاست جمهوری است چه معنایی دارد؟
در لیست مجلس خبرگان ، ۵ نفر به عنوان جایگزین رهبری معرفی شده بودند که به تایید رهبری و نهادهای امنیتی رسیده بود.

نفر  اول آیت الله شاهرودی بود که در بستر بیماری است و حذف شده محسوب می شود.
نفر دوم آیت الله ريیسی بود که اگر رای نیاورد که نمی آورد شایستگی و اقبال عمومی را در رهبری از دست خواهد داد
نفر سوم کیست که دو آیت الله باید حذف می شدند تا به سید جوانتر برسیم؟
این همان راز ریاست جمهوری است.
انتخاب روحانی با رای بالای بیست میلیون  خطر بیرونی را کاهش می دهد و در داخل رهبر جوان به قدرت می رسد که دیگر رقیبی ندارد و فردی کاملا اصول گرا است.
این همان یک تیر و دونشان سیستم های هوشمند امنیتی است.

انتشار توسط 8 تم