اخبار ویژه

یک دختر ۲۰ ساله از پشت بام ساختمان خوابگاه دخترانه کوثر وابسته به دانشگاه خلیج فارس سقوط کرد

مدیرروابط عمومی اورژانس استان بوشهرگفت: پیش از ظهر امروز یک دختر ۲۰ ساله از پشت بام ساختمان خوابگاه دخترانه کوثر وابسته به دانشگاه خلیج فارس سقوط کرد.

زهرا یوسفی افزود: مصدوم ۲۰ ساله و از دانشجویان دانشگاه خلیج فارس است که بعد از حادثه دلخراش به بیمارستان سلمان فارسی تامین اجتماعی بوشهری منتقل شده است.
علت حادثه، اقدام به خودکشی اعلام شده است.

انتشار توسط 8 تم