اخبار ویژه

شعار تند کارگران در مراسمی با حضور روحانی

کارگران امروز در همایش روز کارگر و در حین سخنرانی رئیس جمهور شعار می دادند: عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، زندگی کارگر رو به فناست امروز….

این شعار چنان گسترده و پرحجم بود که سخنرانی روحانی قطع شد و نتوانست ادامه دهد. باید دید چه مسیری طی شده که چنین اعتراض های گسترده ای در جامعه کارگری شکل گرفته است.

 

انتشار توسط 8 تم