اخبار ویژه

تعداد زیادی دانشجو ستاره دار و از دانشگاه اخراج شدند فقط به دستور فردی که صلاحیت نداشت

  • وزیر علوم در دولت اول محمود احمدی‌نژاد
  • سفیر ایران در مالزی
  • رئیس کمیسیون تحقیقات و فناوری مجلس دهم
  • یکی از ۷ عضو هیئت عالی اجرایی انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲

محمد مهدی زاهدی وزیر علوم و عضوعالی شورای انقلاب فرهنگی رد صلاحیت شد. اگر کسی صلاحیت ندارد پس چگونه این همه پست حکومتی داشته است؟! چگونه در شورای انقلاب فرهنگی برای دانشگاه و دانشجو خط مش علمی یا فرهنگی تعیین می کرده است!

و ازهمه مهمتر،پدر ومادرها فرزندان خود را بزرگ کردند و با آرزو به دانشگاه های مهم کشور مانند دانشگاه تهران ، شریف، امیرکبیر ..فرستادند اما ستاره دار و اخراج شدند، تعدادی به زندان، تعدادی سرگردان در کمپهای پناهندگی و …….   و چه اشکهایی که ریخته شد.

چگونه فردی که صلاحیت نداشت باجوانان این مرزوبوم چنین کرد؟!

 

 

انتشار توسط 8 تم