اخبار ویژه

آیا می دانید اولین شغل رسمی احمدی نژاد در جمهوری اسلامی ایران چه بوده است؟

آیت الله صادق خلخالی، نخستین حاکم شرع دادگاههاى انقلاب اسلامی ایران  در آخرین سخنانش گفت:

«من حاکم شرع بودم و پانصد و چند نفر از جانیان و سرسپردگان رژیم شاه را اعدام کردم … اکنون در مقابل این اعدامهائی که کردم نه پشیمانم و نه گله مند و نه دچار عذاب وجدانم. تازه معتقدم که کم کشتم! خیلی ها سزاوار اعدام بودند که به چنگم نیفتادند…»

احمدی نژاد زمانی که تنها نوزده سال داشت جزو محافظین صادق خلخالی بود و این اولین شغل رسمی محمود احمدی نژاد بود.

انتشار توسط 8 تم