اخبار ویژه

قدرت نمائی نظامی روسیه در برابر امریکا

بدنبال  دو قدرت نمائی برای نشان دادن قدرت و پیشرفت نظامی اخیر امریکا (شلیک موشک به سوریه و پرتاب بزرگترین بمب غیر اتمی در افغانستان)، روسیه نیز موشک “سیرکون” خود را آزمایش  کرد. سرعت حرکت این موشک  هشت برابر سرعت صوت است و  خبرگزاری ایتارتاس از قول یک مقام نظامی  روسیه نوشت:

جزئیات پرتاب این موشک و پایگاهی که از آن شلیک شد قابل بیان نیست. سیرکون نسل جدید موشک های بالدار دریایی روسیه است که با سوخت جامد و رادار گریز عمل می کند و می تواند اهدافی را در فاصله ۸۰۰ کیلومتر نابود کند. قرار است برخی زیردریایی های اتمی و ناوهای پیشرفته روسیه به این موشک مجهز شود. از جمله زیردریایی اتمی خاکسی و رزمناو اتمی پتر کبیر.

انتشار توسط 8 تم