اخبار ویژه

شما حساب کن وضعی شده الان در مورد احمدی نژاد نظر حضرت آقا به نظر ما نزدیکتره

سخن شاه غلام به ضعیفه:
شما حساب کن وضعی شده الان در مورد احمدی نژاد نظر حضرت آقا به نظر ما نزدیکتره و در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان نظر اصلاح طلبان به جنتی

انتشار توسط 8 تم