اخبار ویژه

چگونه از عضویت و میزان سهام عدالت خود آگاه شویم؟

کلیه ایرانیان داخل و خارج از کشور برای بررسی عضویت و میزان سهام عدالت خود بر روی  لینک زیر کلیک نمایند

لینک سهام عدالت

نکته: در صورت استفاده ار VPN آنرا موقتا خاموش کنید.
اطلاعات بخش اولیه را وارد کرده، سپس بطورخودکار در صورتی که اسم شما در لیست  سهام عدالت باشد، میزان سهام عدالت شما درج می گردد.

انتشار توسط 8 تم