اخبار ویژه

استقبال کره شمالی از نامزدی احمدی نژاد

خبرگزارى رسمى كره شمالى نوشت: بازگشت احمدى نژاد خبر خوبی است براى ثبات جهانى است!

انتشار توسط 8 تم