اخبار ویژه

زنان مالزیایی ناراضی‌ترین کارمندان جهان

نتایج یک بررسی نشان می‌دهد که زنان مالزیایی به همراه زنان سنگاپوری و هنگ کنگی در زمره ناراضی‌ترین کارمندان جهان قرار دارند.

نظرسنجی انجام شده توسط موسسه مطالعاتی استاندارد حکایت از آن دارد که به طور میانگین ۴۱ درصد از زنان مالزیایی، سنگاپوری و هنگ کنگی از محیط کاری فعلی خود ناراضی هستند.

در همین حال این مطالعه نشان می دهد که با وجود نارضایتی، زنان مالزیایی کمتر از زنان دیگر کشورهای جهان تمایلی به ایجاد تغییر در محیط کاری خود دارند.

نکته قابل توجه در این مطالعه این است که مردان این کشورها به مراتب بیشتر از زنان از محیط های کاری خود راضی هستند به طوریکه به طور میانگین ۶۶ درصد آنها از محیط های کاری فعلی خود ابراز رضایت کرده‌اند.

این بررسی همچنین نشان می‌دهد که در سه کشور فوق به طور میانگین تنها ۳۱ درصد از زنان به دنبال یافتن کار جدید هستند.

انتشار توسط 8 تم