اخبار ویژه

ترامپ: اسد از خط قرمز عبور کرد

رئیس جمهور آمریکا امروز با بیان اینکه اتفاق دیروز در سوریه بسیار هولناک و ضد انسانی بود، گفت: کشتار کودکان بیگناه با استفاده از گازهای شیمیایی به معنای عبور از خط قرمز است.

ترامپ با اشاره به اینکه دیدگاه من در باره بشار اسد تغییر کرده است، گفت: دولت اوباما زمانی که خط قرمزی را درمورد حملات شیمیایی در سوریه ترسیم کرد، فرصت داشت این بحران را حل کند.

از سوی دیگر دولت فرانسه گفته: از کارزار نظامی علیه رژیم بشار اسد حمایت می‌ کند.

 

انتشار توسط 8 تم