اخبار ویژه

تشکیل “ناتوی عربی” در خلیج فارس

کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اعلام کرده اند که به منظور گسترش توانمندی نظامی خود نیروی جدیدی شبیه ساختار سازمان ناتو راه اندازی می کنند. منابع نظامی مطلع در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اعلام کرده اند که این نیروی نظامی جدید جایگزین نیروهای ‘سپر جزیره’ خواهد شد که بیش از دو دهه پیش ازسوی شورای همکاری تشکیل شد.

همزمان دولت آمریکا نیز اعلام کرده است که احتمالا به جمع این نیروها خواهد پیوست. نیروی ناتوی خلیج فارس قرار است در مقایسه با ‘سپر جزیره’ از نظر امکانات و تجهیزات در سطح بالایی فعالیت کند.

 

انتشار توسط 8 تم