اخبار ویژه

دکتر حشمدار : آقای ظریف غلط کرد که گفت : روسیه می تواند از پایگاه های نظامی ایران استفاده کند.

دکتر حشمدار : آقای ظریف غلط کرد که گفت : روسیه می تواند از پایگاه های نظامی ایران استفاده کند. مطابق اصل ۱۴۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید “استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‌ های صلح‏ آمیز باشد ممنوع است”.

و همچنین  بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، “بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی” از وظایف شورای عالی امنیت ملی است که مصوبات آن برای قانونی شدن باید به تصویب رهبر جمهوری اسلامی ایران برسد. که  نه شوارای امنیت چنین مصوبه ای داشته است و دومای روسیه بر اساس گزارش رسانه های این کشور چنین مصوبه ای نداشته است و هیچ عنوان استفاده از خاک ایران ، قانونی نبوده است و لزوما اعتبار ایران و خاک ایران در اختیار هیچ فرد و گروهی نمی باشد.

گفتنی است که محمد جواد ظریف در مصاحبه خود با رویترز اعلام کرد که روسیه می‌تواند  از پایگاه‌های نظامی ایران  استفاده کند.

انتشار توسط 8 تم