اخبار ویژه

انتقاد تند آیت‌الله جوادی‌آملی از بانک ها

آیت‌الله جوادی‌آملی گفت: اقتصاد مقاومتی راه علمی دارد و با بانک ربوی نمی‌توان آن را محقق کرد. نخستین کار این است که غده بانک‌های ربوی درمان شود. اقتصاد و تولید با این بانک‌ها سامان نمی‌گیرد و باید فکری جدی در این خصوص شود. رویداد این خبر را منتشر کرد.

انتشار توسط 8 تم