اخبار ویژه

مزايا و عیدی ۸ ميليارد و ۶۰۰ميليون توماني کارمند دولت!!!!

شركت سرمايه‌گذاري مسكن بزرگ‌ترين هلدينگ ساختمان‌سازي در كل اقتصاد ايران به شمار مي‌رود كه ۱۵ شركت تابعه بورسي و غير‌بورسي در سراسر ايران دارد. سهامدار عمده شركت سرمايه‌گذاري مسكن، بانك مسكن و گروه مالي وابسته به بانك مسكن هستند. در مجمع عادي سالانه شركت سرمايه گذاري مسكن معروف به ثمسكن به ۱۳ هزار سهامدار تنها ۳ميليارد تومان سود تعلق گرفت اما ۵۸نفر از مديران و کارکنان دفتر مركزي شركت فوق واقع در ميرداماد در سال مالي مجمع مذكور بالغ بر ۸ميليارد و ۶۰۰تومان حقوق، مزايا و پاداش دريافت كردند.

همچنين در حالي كه صفدر حسيني با اخذ حقوق نجومي ۵۷ ميليوني از مديرعاملي صندوق ذخيره ارزي كنار گذاشته شد، گزارش حسابرس شركت گروه سرمايه‌گذاري مسكن (‌سهامي عام) در سال مالي منتهي به آذر۹۵ نشان مي‌دهد مديرعامل پيشين اين شركت كه شش ماهه ابتدايي سال مالي مذكور كرسي مديريت را برعهده داشت، ماهانه بيش از ۸۰ ميليون تومان دستمزد در‌يافت ‌كرده است و مدير‌عامل فعلي نيز ۳۴ميليون تومان در ماه دستمزد دريافت مي‌كند كه در صورت دريافت پاداش سالانه در مجمع عادي سالانه بر دريافتي‌هاي وي افزوده مي‌شود. برخي از ويلاها و آپارتمان‌هاي لوكس و ساخته شده متعلق به شركت سرمايه گذاري مسكن و شركت‌هاي وابسته در ايام نوروز و در طول سال كه مبله شده‌اند و داراي امكانات كامل هستند به طور رايگان مورد استفاده مديران شركت سرمايه گذاري مسكن و بانك مسكن و شركت‌هاي تابعه سرمايه‌گذاري مسكن قرار مي‌گيرند، به عنوان نمونه آپارتمان سوپر لوكس ۲۷۰ متري در بام چالوس و نيز آپارتمان و ويلا در جزيره كيش و… به طور رايگان در ايام تعطيلات و غيرتعطيل و ايام نوروز توسط مديران شركت و شركت‌هاي تابعه و خانواده‌هايشان مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

انتشار توسط 8 تم