اخبار ویژه

اصول گرا یا اصلاح طلب ، دو لبه یک شمشیر هستند.

دکتر حشمدار: اصول گرا یا اصلاح طلب ، دو لبه یک شمشیر هستند که برای بدبختی ایرانیان تیز شده اند با این تفاوت که یک لبه را می بینید اما لبه دیگر پنهان تر است ولی لبه همان شمشیر و به برندگی لبه  دیگر است.

 

 

انتشار توسط 8 تم