اخبار ویژه

بسیاری از ایرانیان مقیم آمریکا اکنون قصد دارند مجددا پولهای خود را از ایران خارج کنند

پس از آنکه در سال گذشته میلادی تحریم های غرب علیه ایران کاهش یافت، ایرانی های دارای تابعیت آمریکایی شروع به بررسی امکان سرمایه گذاری پول های خود در ایران کردند. اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ بسیاری به فکر خروج دارایی هایشان از ایران افتاده اند.

به گزارش تسنیم به نقل از بلومبرگ، یک وکیل متخصص در امور تحریم ها و یکی از مدیران گروه حقوقی آکریویس در واشنگتن می گوید درخواست هایی از موکلان خود برای خروج دارایی هایشان از ایران دریافت کرده است.

وی افزود: بسیاری از ایرانیان مقیم آمریکا اکنون قصد دارند مجددا پولهای خود را از ایران خارج کنند

 

انتشار توسط 8 تم