اخبار ویژه

۳۳ نفر از ثبت نام کنندگان در انتخابات میان دوره ای کشور رد صلاحیت شدند.

رئیس ستاد انتخابات کشور با تشریح آخرین وضعیت روند برگزاری انتخابات گفت: ۳۳ نفر از ثبت نام کنندگان در انتخابات میان دوره ای کشور رد صلاحیت شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر احمدی رئیس ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت روند برگزاری انتخابات اظهارداشت: ۳۳ نفر از ثبت نام کنندگان در انتخابات میان دوره ای کشور رد صلاحیت شدند.
انتشار توسط 8 تم