اخبار ویژه

استقرار اس ۴۰۰ روسی در یگانه کشور آسیائی عضو ناتو

رویدادی مهم تر از همه پرسی قانون اساسی در حال شکل گیری در ترکیه است که اگر به واقعیت تبدیل شود، برای نخستین بار یک عضو پیمان نظامی ناتو مستقیما با روسیه ارتباط نظامی برقرار کرده و این سر آغاز شکاف در ناتوست. یا ترکیه را از ناتو اخراج خواهند کرد و یا حساب تازه ای برای اردوغان رئیس جمهور ترکیه باز خواهند کرد. این بحث از آنجا آغاز شده که در جریان سفر اردوغان به مسکو و دیدار طولانی و دو به دو با پوتین مسئله خرید سامانه اس ۴۰۰ توسط ترکیه از روسیه مطرح شده و ظاهرا به تفاهم نیز رسیده اند. سامانه ای که روسیه تاکنون در یگانه کشوری که آن را مستقر کرده سوریه است و آن هم در یکی از پایگاه های نظامی روسیه در سوریه!

انتشار توسط 8 تم