اخبار ویژه

هر شب در تهران، دو هزار زن در کارتن می خوابند

فاطمه دانشور عضو شورای شهر تهران با اعلام این آمار افزود: ما ۲۱بازدید از حاشیه شهر تهران به ویژه هرندی داشتیم که عمده بازدیدها از۲۳ شب تا سه صبح بود. این بازدیدها از محلات پرخطر منجر به ۶۳گزارش در حوزه‌های زنان، کودکان، کارتن‌خوابی، ناامنی اجتماعی و … شد.
برای زنان کارتن خواب مانند مردان گرمخانه مشخص نشده است. ما باید بر روی زنان کارتن ‌خواب و معتاد تمرکز بیشتری داشته باشیم. در بازدیدهایی که از زندانها داشتیم، با زنان متعددی روبرو شدیم که به دلایل جرایم غیرعمد و رقم‌های اندک در زندان به سر می‌برند.
نوزاد فروشی توسط مادران معتاد نیز از معضلات تهران است.

فعلا موفق شده ایم ۷۰ درصد کودکان که احتمال فروش آنها توسط مادران معتاد وجود داشت را به بهزیستی‌ها منتقل کنیم. بیمارستان‌ها، کودکان معتاد را نمی پذیرند.

انتشار توسط 8 تم