اخبار ویژه

وزارت کشور ایران: انتخابات ریاست جمهوری الکترونیکی برگزار نمی‌شود

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران می‌گوید اخذ و شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به صورت الکترونیک برگزار نخواهد شد.

به گزارش رسانه‌های ایران آقای رحمانی فضلی گغته است: “شورای نگهبان در مرحله تشخیص هویت به ما اجازه داده است که به روش الکترونیکی عمل کنیم که به این ترتیب بیش از ۹۷ درصد کار الکترونیکی انجام می‌شود و فقط اخذ و شمارش آراء روش الکترونیکی نخواهد بود.”

انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران همزمان با انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر قرار است ۲۹ اردیبهشت ماه سال۱۳۹۶ برگزار شود.

انتشار توسط 8 تم