اخبار ویژه

احمدی نژاد در قم با با سید حسن خمینی دیدار کرد

شنيده هاي خبرنگار رويداد حاكي از اين است اخيرا احمدي نژاد در سفري چند ساعته در قم به ديدار سيد حسن خميني رفته است، وي در اين ديدار گفته است: در حال رايزني است تا بتواند نامزدانتخابات بشود.وي همچنين خواب عجيبي كه ديده بود را در این دیدار تعريف ميكند!همچنين احمدي نژاد قصد داشته به ديدار چند مرجع تقليد برود كه با توجه به وجود زمزمه هايي درباره عدم پذیرش او توسط مراجع تقلید، سفر وي ناتمام مانده است.

انتشار توسط 8 تم