اخبار ویژه

زن، شوهر خاله را برای کشتن شوهرش راضی کرد

۴ شهریور ماه امسال ماموران پلیس گنبد در جریان پیدا شدن جسد مردی به نام حسن مهماندوست در صندوق عقب خودروی سمندی در شهرستان آزاد شهر قرار گرفتند.

در این مرحله تیمی از ماموران برای شناسایی عامل جنایت  وارد عمل شدند و در تحقیقات فنی ماموران پلیس آگاهی آزاد شهر مشخص شد که قاتل شوهرخاله زن قربانی جنایت است و ماموران در عملیات غافلگیرانه موفق به دستگیر قاتل مرد جوان شدند.

عامل جنایت در بازجویی های پلیسی اعتراف کرد که دستور قتل را از سوی زن مقتول گرفته است که خیلی زود زن جوان نیز دستگیر شد.

زن جوان و شوهرخاله اش برای تحقیقات بیشتر و افشای راز این جنایت به دستور بازپرس در اختیار ماموران قرار دارند.

انتشار توسط 8 تم