اخبار ویژه

آیت‌الله هاشمی شاهرودی: اتهام جاسوسی کاملا بی‌اساس است

آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رییس وقت قوه قضاییه بودند. همان روزهای اول بعد از بازداشت، مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از ایشان خواستند که شخصا پرونده را مطالعه و نظرشان را به ایشان بدهند. یکی، دو هفته بعد آیت‌الله هاشمی شاهرودی در جلسه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت در حضور تعدادی از بزرگان نظام به مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی فرمودند که پرونده را مطالعه کرده، نظر خود ایشان و بازپرس پرونده این است که اتهام جاسوسی کاملا بی‌اساس است و آقای موسویان هم دراین مورد بیگناه هستند. ایشان همان سال در سخنرانی درحوزه علمیه قم هم علنا این نظر را اعلام کردند.

انتشار توسط 8 تم