اخبار ویژه

ازدواج دایم و موقت (صیغه)،چه فرق هایی با هم دارند؟

قبل از هر چیز، باید تاکید شود که؛ واژه ی صیغه، عام است، و در هر دو مورد ازدواج دایم و موقت به کار می رود. بنابراین، منظور از صیغه در اینجا باید (ازدواج موقت) باشد. که در عرف ما بیش تر به نام صیغه مشهور شده است. تفاوت این دو ازدواج نیز، بسیار زیاد است.

۱)زوجین در ازدواج دایم،از یکدیگر ارث می برند. البته،اگر ممنوع از ارث نباشند؛ولی در ازدواج موقت،از هم ارث نمی برند.

۲)در ازدواج دایم، زن از مرد نفقه می گیرد؛اما در ازدواج موقت،زن از مرد نفقه ای دریافت نمی کند و اصلا به او تعلق نمی گیرد،مگر اینکه در عقد شرط کرده باشند.

۳)ازدواج دایم،بدون مدت و مادام العمر است؛اما در ازدواج موقت،باید مدت با هم بودن و ازدواج مشخص شود.

۴)ازدواج موقت،بدون تعیین مهریه باطل است؛ولی در ازدواج دایم به این شکل نیست.

۵)ازدواج موقت،با بخشیدن مدت باقی مانده از عقد، منحل می شود؛در حالیکه،ازدواج دایم انحلالش باید از طریق دادگاه و پیگیری طلاق یا فسخ نکاح باشد که تشریفات خاص خود را دارد.

توضیح:
برای بر هم زدن ازدواج دایم ،طلاق نیاز است؛اما در ازدواج موقت با پایان مدت زمان عقد،پیمان عقد باطل می شود. حتی شوهر می تواند همه یا بخشی از مدت زمان را به زن ببخشد و از هم جدا شوند

انتشار توسط 8 تم