اخبار ویژه

کشف عضوی جدید از بدن انسان در داخل دستگاه گوارش

محققین یک عضو جدید در داخل بدن ما کشف کردند که در تمام این مدت داخل سیستم گوارشی پنهان شده بود.

هرچند اکنون ما می دانیم ساختار این عضو جدید چیست اما عملکرد آن به درستی درک نشده است و مطالعات بیشتر می‌تواند کلیدی برای حل مشکلات گوارشی و شکمی باشد.

این عضو با نام مزانتر(روده بند) در سیستم گوارشی یافت شده و مدت ها تصور می‌شد از قطعات جدا از هم ساخته شده است. اما تحقیقات جدید نشان دادند که این در واقع یک عضو یکپارچه است.

جی کالوین کافی، محقق دانشگاه بیمارستان لیمریک ایرلند که اولین بار این عضو را کشف کرد، می گوید “در این مقاله که توسط همکاران بررسی و ارزیابی شده است، می گوییم ما عضوی در بدن داریم که تا کنون تصدیق نشده است. توصیف آناتومی آن که حدود ۱۰۰ سال پیش انجام شده، نادرست بود. این عضو پیچیده و چند تکه نیست، بلکه ساختار ساده و به هم پیوسته دارد.”

به لطف تحقیق جدید، دانشجویان پزشکی مزانتر را یک عضو جدا می دانند. بهترین سری کتاب های پزشکی دنیا، آناتومی گری با تعریف جدید به روز شده است.

مزانتر چیست؟ این عضوی نوعی صفاق است که امعا و احشای ما را به دیوار شکم متصل می‌کند و همه چیز را در جای خود نگه می دارد.

انتشار توسط 8 تم