اخبار ویژه

هواداران روبین کازان در بازی روز گذشته با روستوف، بنری داشتند که در آن، سردار آزمون مهاجم سابق خود را دروغگو خطاب کردند.

هواداران روبین کازان در بازی روز گذشته با روستوف، بنری داشتند که در آن، سردار آزمون مهاجم سابق خود را دروغگو خطاب کردند.

انتشار توسط 8 تم