اخبار ویژه

در مقایسه با سال گذشته روان آب های منتهی به سد ها ۳۶ درصد کم آب شده اند

به‌گزارش ایران ملی، از ابتدای مهرماه سال آبی جاری تا ۱۹ آبان‌ماه، میزان روان‌آب‌ها و جریان‌های سطحی ورودی به سدهای کشور، با ۳۶ درصد کاهش به یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون مترمکعب رسید.

حجم روان‌آب‌های ورودی به سدهای کشور در مدت مشابه در سال قبل، سه میلیارد و ۶۰ میلیون مترمکعب تخمین زده شده و بر اساس آخرین آمار درحال حاضر تنها ۴۶ درصد مخازن سدهای کشور در سال جاری پر است.

ظرفیت کل مخازن سدهای کشور در سال جاری بالغ بر ۴۹ میلیاردو ۶۰۰ میلیون متر مکعب است.

حجم مخازن سدهای کشور نیز که در سال گذشته، ۱۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب بوده است، با ۲۲ درصد افزایش، در سال جاری به ۲۲ میلیارد و ۷۸۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

همچنین میزان برداشت از سدهای کشور نیز با ۲۷ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، از سه میلیارد و ۱۶۰ میلیون متر مکعب سال گذشته، به ۳ میلیارد و ۹۹۰ میلیون متر مکعب رسید.

انتشار توسط 8 تم