اخبار ویژه

هر ساعت بیست هزار نفر از مرز مهران وارد خاک عراق میشوند

به گزارش خبرگزاری ایران ملی ،محمدرضا مروارید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تردد در مرز جریان دارد و امروز فقط ۸۰ هزار نفر از مرز مهران به خاک عراق وارد شده اند.

وی بیان داشت:

هر ساعت ۲۰ هزار نفر از مرز مهران خارج می شوند، دیروز هم ۱۱۰ هزار نفر از مرز خروج پیدا کردند.

انتشار توسط 8 تم