اخبار ویژه

برقراری پرواز بین دو شهر ایلام-نجف

به گزارش خبرگزاری ایران ملی ، این پروازاز امروز شروع وتا پایان ۹۵/۹/۵ ارائه خواهد شد و بعد از این تاریخ چهار روز در هفته ادامه خواهد داشت.

طبق گفته علی متانت مدیر فرودگاه شهدای ایلام، این پرواز صبح ساعت هشت از تهران به ایلام، ساعت۱۱ از ایلام به نجف، ساعت۱۳:۳۰ از نجف به ایلام و ساعت۱۶ از ایلام به تهران حرکت خواهد کرد.

انتشار توسط 8 تم