اخبار ویژه

تغییر نام دانشکده “فنی و مهندسی”دانشگاه تربیت مدرس

تغییر نام دانشکده “فنی و مهندسی”دانشگاه تربیت مدرس به دانشکده “مهندسی مواد و معدن”

به گزارش خبرگزاری ملی ایران، رییس دانشگاه تربیت مدرس در این نشست با اشاره به موضوع تغییر نام دانشکده فنی و مهندسی، اظهار کرد: با جدا شدن ۵ دانشکده از بطن دانشکده فنی و مهندسی،‌ این دانشکده عملا با دو بخش مهندسی مواد و مهندسی معدن در حال فعالیت است و با توجه به نظر هیات امنای دانشگاه در خصوص توقف انشعاب و توسعه شانه‌ای دانشکده‌ها، موضوع تغییر نام دانشکده فنی و مهندسی به دانشکده مهندسی مواد و معدن و یا مهندسی معدن و مواد در دستور کار قرار گرفت تا نام این دانشکده با محتوای آن همخوانی داشته و سبب بروز مشکل در سطح داخلی و بین‌المللی نشود.

دکتر احمدی افزود: با مقایسه نام‌گذاری‌های رایج در جهان و نیز دستاوردهای ۲۰ ساله دو بخش مهندسی مواد و مهندسی معدن از نظر کیفی و حجمی، نامگذاری این دانشکده به نام مهندسی مواد و معدن پیشنهاد شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس، در ادامه رییس دانشکده فنی و مهندسی و اعضای شورا به بیان نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود پرداختند و پس از بحث و بررسی موضوع تغییر نام دانشکده فنی و مهندسی به دانشکده مهندسی مواد و معدن با اکثریت آرا تصویب شد.

انتشار توسط 8 تم