اخبار ویژه

حیدر بهاروند به عنوان سرپرست سازمان لیگ فوتبال ایران منصوب شد.

در پی حکمی از سوی رئیس فدراسیون، حیدر بهاروند به سمت سرپرست نایب رئیسی دوم و رئیس کمیته مسابقات منصوب شد.

متن حکم مهدی تاج – رئیس فدراسیون برای حیدر بهاروند به اين شرح است:
جناب آقای حیدر بهاروند
نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی و با عنایت به ماده ۳۸ اساسنامه فدراسیون فوتبال و به موجب اين ابلاغ به سمت سرپرست نایب رئیس دوم و رئیس کميته مسابقات (رئیس سازمان ليگ) منصوب می شويد.
اميد است در راستای مسئوليت جنابعالی شاهد ارتقاء بیش از پيش فوتبال کشور در اين بخش باشيم. از خداوند منان آرزوی توفیق روز افزون جنابعالی را مسئلت دارم.

انتشار توسط 8 تم