اخبار ویژه

در ازدواج موقت، هیچ یک از زوجین از یکدیگر ارث نمی‌‌برند

در ازدواج موقت، هیچ یک از زوجین از یکدیگر ارث نمی‌‌برند. اما حقوق فرزندان حاصل از ازدواج موقت از جمله نفقه، حضانت، بر عهده پدر طفل می‌‌باشد؛ و فرزندان از پدر و مادر خود ارث می برند.

انتشار توسط 8 تم