اخبار ویژه

آیا مرد با داشتن همسر میتواند ازدواج مجدد نماید؟

مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مرد نمي‌تواند با داشتن زن ، همسر دوم اختيار كند مگر به موارد زیر :

۱ رضايت همسر اول

۲ عدم قدرت همسر اول به ايفای وظايف_زناشويی

۳ عدم تمكين زن از شوهر

۴ ابتلاء زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج

۵ محكوميت زن به حكم قطعی به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر

۶ ابتلاء زن به‌هر گونه اعتياد مضری كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشويی را غير ممكن سازد

۷ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن

۷ عقيم بودن زن

۸ مفقودالاثر شدن زن

بنابراین:

مرد نمی تواند خودسرانه و بدون کسب اجازه از دادگاه و صرفاً با این استدلال که می تواند چهار همسر دائم اختیار کند ، مبادرت به ازدواج دوم نماید. بنابراین اگر شوهر ، به یکی از دلایل ۹ گانه فوق ، متقاضی ازدواج مجدد باشد باید دادخواستی به خواسته صدور حکم بر امکان ازدواج مجدد به طرفیت همسر اول خود طرح نماید. دادگاه نیز در جلسه رسیدگی زوجین را دعوت نموده و دلایل هر دو طرف را استماع و بررسی می نماید. اگر دلایل زوج که باید مبتنی بر ۹ بند مندرج در ماده ۱۶ حمایت خانواده باشد ، مستدل و مستحکم تشخیص داده شود در این صورت دادگاه با صدور حکمی اذن به ازدواج مجدد زوج با وجود داشتن همسر اول می دهد.

انتشار توسط 8 تم