اخبار ویژه

رکابزن ایرانی از دور مسابقات حذف شد

قادر ميزبانی دوچرخه سوار تيم ملی کشورمان در مسابقات استقامت جاده دچار حادثه شد و به صخره برخورد کرد.
حادثه تلخ برای رکابزن ایران در المپیک
انتشار توسط 8 تم