اخبار ویژه

دو زن برزیلی مورد تجاوز بوکسور مراکشی قرار گرفتند

در حالی که تنها چند ساعت تا آغاز رسمی رقابتهای المپیک ۲۰۱۶ ریو باقی مانده است یک بوکسور اهل مراکش به اتهام تجاوز دستگیر شد.

به گزارش ایران ملی  حسن سعدا بوکسور اهل مراکش صبح جمعه به اتهام تجاوز به دو زن برزیلی که در دهکده رقابتها حضور داشتند توسط پلیس برزیل دستگیر شد.

پلیس برزیل اعلام کرد در طی تحقیقات سعدا به مدت ۱۵ روز در در زندان خواهد بود. قرار بود سعدا شنبه در وزن منهای ۸۱ کیلوگرم با مهمت نادیر از ترکیه رقابت کند. سعدا در رقابتهای بوکس قهرمانی آفریقا در سال گذشته به مدال برنز دست یافته بود.

سعدا بوکسور مراکشی

انتشار توسط 8 تم